KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN

1.699.000 
499.000 
Mua hàng
Số bài học 79
Thời lượng 10 giờ 34 phút
Đối tượng Tất cả mọi người có nhu cầu học
Học viên Mọi người

NGÀNH KẾ TOÁN LÀ GÌ?
– Kế toán đó là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan,…
– Sau khóa học này, sẽ giúp các bạn thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp.

 


THỰC HÀNH KẾ TOÁN


Bài 01. Số dư đầu năm

Bài 02. Giới thiệu bộ chứng từ

Bài 03. Hướng dẫn xây dựng hệ thống tháng lương

Bài 04. Hàm excel trong kế toán

Bài 05. Hàm excel trong kế toán (tiếp)

Bài 06. Hàm excel trong kế toán (tiếp)

Bài 07. Hàm excel trong kế toán (tiếp)

Bài 08. Phần mềm kế toán VAA

Bài 09. Cập nhật số dư tài khoản

Bài 10. Cập nhật số dư bảng cân đối phát sinh

Bài 11. Cập nhật số dư hàng tồn kho

Bài 12. Cập nhật số dư công cụ dụng cụ

Bài 13. Cập nhật số dư tài sản cố định

Bài 14. Cập nhật số dư công nợ

Bài 15. Hướng dẫn định khoản tháng 1 - Quan trọng

Bài 16. Hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ cuối

Giảng viên Lê Xuân Hải
– Thành viên BGK trẻ nhất cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới – MOSWC 2019. Chuyên gia tài chính, xây dựng hàng trăm hệ thống báo cáo cho các doanh nghiệp.
– Kế toán trưởng 6 năm cho tập đoàn T-Group. Có kinh nghiệm hạch toán kế toán hơn 10 năm tại Việt Nam
– Hiện nay đang phụ trách mảng xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng hàng hóa (Supply chain) tại các doanh nghiệp FDI lớn tại Việt Nam của các nước Mỹ, Anh.

 

 

 

Bình luận